Forsiden

Vi ønsker alle gamle og nye deltakere velkommen til den 7. nordiske konferanse om vold og behandling som finner sted 13.-14. november 2019, med preconference den 12. november. Konferansen er Europas eldste og største konferanse om vold i familien. Konferansen holdes sentralt i Oslo på Radisson Blu Plaza hotell.

Praktisk informasjon:

Billettpriser

Early-bird for konferansedagene (før 1. juni): 4500,-

Konferansedagene (etter 1. juni): 5300,-

Early-bird for konferansedagene og preconference (etter 1. juni): 6300,-

Konferansedagene og preconference (etter 1. juni): 7100,-

Konferansefest: 500,-

KUN preconference: 2500,- 

OBS. Ønsker du å melde deg på KUN preconference gjøres det her

Regler for avbestilling av deltagelse på konferansen: Ved avbestilling før 1. september refunderes hele deltageravgiften, ved avbestilling etter 1. september belastes 100 % av deltakeravgiften. Ved sykemelding refunderes 100 % av deltageravgiften. 

Overnatting 

Hotell er ikke inkludert i prisen. Dette må bookes og betales av deltagerne. Vi har rabattavtale med Radisson Blu Plaza, for reservasjon av rom bruk Booking link: AV2019. Bestillingsfrist for rommene på Radisson Blu Plaza er mandag 21. oktober. Rom som ikke er reservert innen denne dato vil bli sluppet og lagt ut for annen salg.

Vår populære konferansefest holdes på Gamle Museet onsdag 13. november. Inngangsprisen inkluderer velkomstdrink, tapas, drikkebong og underholdning. Vi gjentar suksessen fra 2017 og har booket coverbandet Leisure Suit Lovers til å underholde oss med et show fullspekket av groovy disco, soul og funk – musikk fra de fremste artistene fra 70-tallet frem til i dag.

Vi ønsker deg hjertelig velkommen!

Ved spørsmål ta kontakt med oss på konferanse@atv-stiftelsen.no

 

Påmeldingsskjema

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 12. november 2019 kl. 09.00
Til torsdag 14. november 2019 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Mandag 30. september 2019 kl. 23.59
Produkt
Konferansedagene etter 1. juni
Pris
5 300,00
Totalt
{{ data.formattedPrice + ' ' + data.currency }}
{{ form.errors.get('recaptcha_token') }}

Velkommen til 7.nordiske konferanse om vold og behandling!

Her vil programmet bli lagt ut fortløpende. 

 • 12. nov - 10:00-17:00

  Preconference

  For preconference-program trykk her. 

 • 08:30 - 09:45

  Registrering og kaffe

 • 10:00 - 10:45

  Åpning av konferansen

  Åpning ved Sametingspresident Aili Keskitalo.

 • Working with families affected by complex trauma and violence. A systemic understanding.

  Plenumsforedrag 

  Mary Jo Barrett er familieterapeut, direktør og grunnlegger av «The center for contextual change», og leder av «Center for Family Health» i Chicago.  Hun er en av USAs mest profilerte fagpersoner innenfor behandling av familier med vold og komplekse traumer. Mary Jo har utgitt flere fagbøker som er oversatt til flere språk. Hennes siste bok er:  Treating Complex Trauma: A Relational Blueprint for Collaboration and Change.

 • 50 år av bekämpande av våld mot kvinnor och barn i nära relationer – tillbakablick, framsteg och utvecklingsområden

  Plenumsforedrag 

  Margareta Hydèn er en nestor på familievoldsfeltet i Norden. Hun er Professor Emerita ved Linköpings universitet i Sverige. Hun ble internasjonalt kjent for boken «Woman Battering as Marital Act – The Construction of a Violent Marriage» som kom i 2004. Hennes forskning har befunnet seg i grenselandet mellom sosialt arbeid og kriminologi. Hun er siden 2014 gjesteprofessor ved The Centre for Criminology and Criminal Justice vid University of Manchester, og siden 2017 er hun gjesteprofessor ved Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet. Sammen med Professor David Gadd, University of Manchester og Associate Professor Floretta Boonzaier, University of Cape Town, er hun leder for forskernettverket Responses to Interpersonal Violence. 

 • Children and domestic violence: from witness to victim to survivor

  Plenumsforedrag 

  There is an increasing recognition of the incidence of children’s exposure to domestic violence, and the immediate and longer term impact on their health and wellbeing. This presentation will explore some of the challenges and opportunities in seeing children as both victims and survivors of domestic violence, and in moving beyond the impact of such adversity through tailored and evidence informed interventions. 

  Dr. John Devaney er professor ved Universitetet I Edinburgh, Scotland og er en av initiativtakerne til the European Conference on Domestic Violence. Han har i en årrekke forsket på familievold, med et spesielt fokus på voldens betydning for barns utvikling. Devaney har arbeidet aktivt for at kunnskapen vi har om familievold skal få betydning for utviklingen av velferdstiltak for barn og behandlingstilbud for voksne som utøver eller blir utsatt for vold. Devaney er en erfaren foreleser, har forfattet flere bøker og har en omfattende forskningspublikasjon. 

 • Fedre som bruker vold i familien. Problemstillinger, forståelsesmodeller og intervensjoner

  Plenumsforedrag

  Henning Mohaupt er psykologspesialist ved Alternativ til Vold i Stavanger siden 2008. Han er også PhD kandidat ved Universitetet i Oslo hvor han arbeider med en avhandling om hvordan menn i terapi for vold mot partner opplever sin relasjon til sine barn. I sitt plenumsforedrag vil han beskrive typiske problemstillinger som oppstår i arbeid med fedre som har utøvd vold i familien, og hvordan de kan forstås ut fra individualpsykologiske, systemiske og sosiale modeller. Disse forståelsesmodeller brukes for å foreslå hovedlinjer i terapeutisk arbeid rettet mot å gjøre far-barn og far-mor relasjonen tryggere og åpnere.

   

 • Plenumsforedrag 

  Zeshan Shakar er forfatter fra Oslo. Han er utdannet statsviter og har jobbet i flere departement og direktorater, i dag er han ansatt i Oslo Rådhus.  I 2017 debuterte han med romanen «Tante Ulrikkes vei» som han mottok Tarjei Vesaas' debutantpris for. Boken følger to unge menn, og deres oppvekst i Tante Ulrikkes vei på Stovner i Oslo. De beskriver livene sine, en oppvekst preget av en «oss og dem»-holdning, gjennomgripende strukturell rasisme og klasseforskjeller. Samtidig gir boken oss innblikk i hvordan ettervirkninger av vold og traumer legger premisser for livene deres. Shakars stemme gir oss innsikt i hvordan en blir møtt og forstått av sitt samfunn legger føringer for menneskers liv. Den gir oss en forståelse av hvor avgjørende det er å ha med seg kunnskap om menneskers livsvilkår i møte med dem.

 • 16:00

  Konferanseslutt

 • 10 parallelle workshops begge dager

  Foreløpig workshop-program finner du her.

Workshops

Foreløpig workshop-program. Det vil være 10 parallelle workshoper per dag. Workshopene vil vare i 75 minutter. 

Informasjon blir lagt ut fortløpende.

 
1. When things get messy – Clinicians on Traumatic Stress and violence. How to heal in the moment

When working with violence and trauma cases, do you see clients go into flight, fight and/or freeze? Do they yell at you, insult you or leave the session? Are there times you find yourself getting angry at your clients? Do you recognize your own flight, fight and/or freeze reactions? In this workshop you will explore practical in-session techniques as well as a framework to help you recognize what's happening when things heat up and get intense.

Workshopholder: Familieterapaut, direktør og grunnlegger av «The center for contextual change», og leder av «Center for Family Health» i Chicago Mary Jo Barret

2. Multisystemic Therapy for Child Abuse and Neglect

MST-CAN er en evidensbasert behandling for familier der det forekommer vold eller alvorlig omsorgssvikt mot barn fra deres omsorgspersoner. Behandlingen er hjemmebasert og foregår mens barna bor hjemme, har høyt fokus på sikkerhet og har egne verktøy for hvordan foreldrene tar ansvar for og snakker med barna om volden. I workshopen vil foreleserne, gjennom presentasjon av forskning, erfaringer og kasuseksempler, fortelle om hvordan man i MST-CAN har lyktes med å jobbe klinisk og oppnå gode resultater med de mest komplekse barnevernssakene.

Workshopholdere: Audun Formo Hay og Bernadette Christensen

3. Arbeid med voldsutsatte barn med bruk av The Neurosequential Model of Theraputics (NMT)

På denne workshopen vil vi presentere hvordan bruk av nevrosekvensielle modell (NMT) kan hjelpe oss å forstå hvordan barnets utvikling har blitt påvirket erfaringer med vold og overgrep, og hva som behøves for at heling skal finne sted. Modellen peker på viktigheten av å ta i bruk stimulering av kropp og sanser for å regulere stressresponssystemet. Arbeid med modellen vil bli fortalt gjennom en beskrivelse av det kliniske arbeidet med en voldsutsatt gutt.

Workshopholdere: Kaja Næss Johannessen, Ann-Karin Nilsen Bakken, Hanne Rosten

4. Skal vi leke om vold?

Workshopen belyser hvordan støtte og behandling for barn mellom 0-6 år kan utformes, hvordan små barns delaktighet kan styrkes, hvilke tilpasninger som er viktige å gjøre utfra hensyn til små barns behov, og hvordan foreldre og andre viktige voksne kan støttes og involveres i dette arbeidet. Eksempler på materiale og arbeidsmetoder i møte med små barn, som for eksempel gjennom lek, bilde, bevegelse og lignede vil bli presentert.

Workshopholder: Psykolog psykoterapeut Anna Norlén

5. Om endringsarbeid i småbarnsfamilier med voldsproblematikk

Tilnærmingen som presenteres er basert på tilknytningsteori, traumepsykologi og relasjonstenkning. Foreleserne vil belyse hvordan de anvender fagkunnskapen i de daglige møter med foreldre og barn på barne- og familiesenteret, både i miljøterapi, i gruppeveiledning, i individuelle behandlingssamtaler og i samarbeidsmøter med andre instanser som barnehage/ skole, psykisk helsevern og barneverntjenester.

Workshopholdere: Monica Døli, Anne Valen

6. Vold i nære relasjoner: Hva kan Dynamisk Modell av Psykopati (DMP) bidra med?

Vi presenterer en ny tilnærming til å forstå, måle og behandle psykopati på Dynamisk Modell av Psykopati (DMP; Gullhaugen, Kornev, & Heinze, under review). Vi gir så en innføring i hvordan ansatte i Stendi Region Midt-Norge (integrert barnevern og psykisk helsevern) tilbyr en nær relasjon til, og håndterer ulike former for vold fra, ungdom som har kommet langt i en psykopatiutvikling (behandling av vold i nære relasjoner i praksis), med utgangspunkt i DMP.

Workshopholder: Aina Gullhagen

7. Forebyggende voldsarbeid blant foreldre i et flerkulturelt Norge

I denne workshopen beskrives «littsint» Appen og hvordan denne er tatt i bruk i klinisk arbeid med foreldre med ulik kulturell bakgrunn.

Workshopholder: Steinar Arne Sunde

8. Gensvarets betydelse för trygghet och självaktning - att arbeta med kvinnor som upplevt våld i nära relationer.

Under workshopen kommer foreleserne berätta om ett arbetssätt, vars centrala idé är att ge ett bemötande som underlättar återtagandet av trygghet och självaktning. De beskriver ett förhållningssätt och ger exempel på redskap som är verksamma för att bistå kvinnor att lämna en livssituation präglad av kontroll, hot och våld. Vi får också exempel på hur vi yrkesverksamma kan vara behjälpliga i återhämtningsprocessen efter våldsutsatthet.

Workshopholder: Annika Eklund Erikson


9. Critical Time Intervention (CTI) som en metode til at støtte kvinder, der fraflytter et kvindekrisecenter, i overgangen til et liv uden vold

På denne workshop vil I høre om de erfaringer, hvor man systematisk har opsamlet viden om implementeringen og effekten af en evidens- og manualbaseret metode. I projektet er Critical Time Intervention (CTI) blevet afprøvet som en metode til at støtte kvinder, der fraflytter et kvindekrisecenter, i overgangen til et liv uden vold. Arbejdet med metoden har vist gode resultater.

Workshopholdere: Grainne Stevenson, Hanne Kirstein, Sara Andersen

11. Behandling til stalkingutsatte og stalkingutøvere

På denne workshopen vil vi vise hvordan en kan tilby tverrfaglig hjelp og behandling til stalkingutsatte og stalkingutøvere. Vi vil presentere oppdatert kunnskap om behandling av stalkingadferd, samt dele Dansk Stalking Centers erfaringer og nåværende behandlingstilbud.

Workshopholdere: Direktør og cand.pæd. i phedagogisk psykologi Lise Linn Larsen og psykologspesialist og ass. direktør Helle Hundahl

12. Mindfulness och compassionfokuserade terapiformer i arbetet med våldsutövare och våldsutsatta

I denna erfarenhetsbaserade workshop får deltagarna ta del av vetenskap och beprövad erfarenhet på detta område, med syftet att få en större inblick i det konkreta terapeutiska arbetet med inre upplevelser utifrån begrepp som acceptans och medkänsla. I workshopen diskuteras fördelarna med att skilja på akuta (mot underreglering) och långsiktiga (mot överreglering) känsloregleringsstrategier, och hur denna uppdelning praktiskt kan ta sig uttryck i arbete med våldsutövare och våldsutsatta.

Workshopholdere: Dan Rosenqvist og Kjell Norden

13. Fra forskning til praksis: Modeller for arbeid med allianse i voldsbehandling

Denne workshopen bygger på forskning på terapier med menn i behandling på ATV. I denne forskningen er det blitt utviklet modeller for å fremme god alliansedannelse mellom klienter og terapeuter. Workshopen vil demonstrere både hvordan vi har arbeidet for at modellene skal få betydning for praksis, og hva som kan bli muligheter og utfordringer i implementeringen.

Workshopholdere: Psykologspesialt/forsker Bente Lømo, psykolog Halvor Wennesland Gravdal og psykolog Hans Christian Bollingmo

14. Kan vi stole på deg, pappa?

Denne workshopen presenterer en modell for organisering av det kliniske arbeidet rundt far-barn relasjonen i familier der det er vold. Dette arbeidet medfører en rekke etiske, praktiske og faglige dilemmaer. I tillegg til å få kontroll på egen aggresjon, jobbes det med å bedre fedrenes forståelse for hvordan de virker på andre, og øke deres grunnleggende omsorgskompetanse.

Workshopholder: Psykologspesialt/forsker Henning Mohaupt

15. Samspillsobservasjon i voldsbehandling – Det relasjonelle perspektivet

Workshopen vil omhandle samspillsarbeid i voldsspesifikk terapi. Først gjennomgår vi det teoretiske grunnlaget for samspillsobservasjon, videre vil vi vise videoopptak fra både individualterapi og samspill mellom forelder og barn. Innlegget vil forhåpentligvis inspirere til diskusjon rundt mulighetene og fallgruvene ved samspillsobservasjon i familievoldssaker. Vi ønsker også å gi deltakerne ideer til hvordan en kan arbeide med dette på egen arbeidsplass.

Workshopholdere: Psykologspesialist Mette Sund Sjøvold og psykolog Hans Christian Bollingmo


16. Traumesensitiv yoga for voldsutsatte kvinner

Traumesensitiv yoga kan være et nyttig supplement til samtaleterapi for kvinner som har opplevd vold i nære relasjoner. Målet er å øke evnen og villigheten til å legge merke til og tolerere ulike følelsestilstander, og fremme bedre balanse mellom de ulike delene av nervesystemet. Workshopen vil demonstrere erfaringer fra klinikk ved ATV Bodø, som har implementert traumesensitiv yoga i behandlingen.

Workshopholder: Psykologspesialist Silje Fredheim

17. Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem: Et oppfølgingstilbud for fosterfamilier

Gjennom prosjektet «Voldsutsatte barn som bor i fosterhjem» utvikler ATV Stavanger en voldsinformert veiledningsmodell for fosterforeldre, kombinert med at fosterbarnet får et tilbud hos ATV, hovedsakelig gjennom en barnegruppe. Oppfølgingen er fordelt over fem trinn. Vi vil i denne workshopen dele våre erfaringer og vise hvordan vi arbeider med fosterfamilien på de ulike trinnene.

Workshopholdere: Terapeut Vibeke Rogne, psykolog Mille Vinsten og psykologspesialist Per Isdal

18. Å legge voldsoppvekteen bak seg: Kurs for unge mennesker som har vokst opp med vold

I denne workshopen presenteres et 12-timers kurs for unge mennesker som har vokst opp med vold i familien. En oppvekst med vold kan gi en sårbarhet for å utvikle en rekke relasjonelle, psykiske og sosiale vansker senere i livet. Kurset retter seg mot at deltagerne får et språk og en forståelse av sin oppvekst og de belastningene det har medført, og den styrke og mestring de har vist i møte med volden.

Workshopholdere: Psykologspesialist Per Isdal, familieterapeut Randi Mossefin og klinisk sosionom Elise Bøgh Søreide