7. nordiske konferanse om vold og behandling

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.