Informasjon

Tid
Fra tirsdag 15. november 2022 kl. 09.00
Til torsdag 17. november 2022 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 1. november 2022 kl. 23.59

Deltakerbevis vil bli sendt ut elektronisk til dere på e-post en liten stund etter konferansen er over. 

Tidspunkt og program for preconference, konferansedagene og workshops finner dere under fanen Program og fanen Workshops.

OBS. Workshopene på konferansedagene onsdag og torsdag fungerer etter første-mann til mølla-prinsippet, ingen påmelding til disse workshopene.

Konferansen er godkjent som 6 timer (prekonferansen) og 14 timer (konferansedagene) vedlikeholdskurs for psykologspesialister (Norsk Psykologforening). 

 

Annen praktisk info

Regler for avbestilling av deltagelse på konferansen: Ved avbestilling før 1. september refunderes hele deltageravgiften, ved avbestilling etter 1. september belastes 100% av deltakeravgiften. Ved sykemelding refunderes 100% av deltageravgiften. 

Hotell er ikke inkludert i prisen. Dette må bookes og betales av deltagerne. Vårt konferansehotell Radisson Blu Plaza gir rabatt på hotellrom for konferansedeltakere fra 14.-19. november. Bookingkode: NO123748. 
Bestill her. 

Ved spørsmål ta kontakt med oss på konferanse@atv-stiftelsen.no

Påmeldingsskjema

KONFERANSEN ER DESSVERRE FULLTALLIG 

 

Ordrebekreftelsen skal ikke betales.

Vi vil sende ut faktura fra vårt økonomisystem en liten stund etter påmelding. Viktig at dere fyller ut riktig informasjon under fakturaadresse, og fakturareferanse.

Informasjon

Tid
Fra tirsdag 15. november 2022 kl. 09.00
Til torsdag 17. november 2022 kl. 16.00
Påmeldingsfrist
Tirsdag 1. november 2022 kl. 23.59
Produkt
8. Nordiske konferanse om vold og behandling 16.-17.11.22
Pris
5 400,00

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.

Aktiviteten er fulltegnet og det er ikke mulig å registrere seg

Program 8. nordiske konferanse om vold og behandling

 • 17. november

  KONFERANSEDAG 2

 • 09.00-09.10

  Näkymätön kansa - Det usynlige folket

  ROM: Sonia Henie-salen

  Frank Jørstad, teatersjef for Kvääniteatteri, det kvenske teateret i Norge, vil fremføre to utvalgte tekster fra forestillingen Näkymätön kansa - Det usynlige folket. Forestillingen er Kvääniteatteris første produksjon og er en scenisk samtale om kvensk identitet. Frank Jørstad har selv både samisk og kvensk bakgrunn.

 • 09.10-10.00

  The Resilience Promise: High Dosages of Strengths Can Overcome Even High Burdens of Trauma

  ROM: Sonia Henie-salen

  Scientists now recognize that the impact of trauma is best thought of in terms of dosage, with each subsequent trauma exposure adding to the harm, in part because of the biological impacts of exposure to chronic stress. Almost everyone is exposed to traumatic events (the pandemic has made this truer than ever), but this sad reality also means that resilience is far more common than we used to believe. There is extensive untapped wisdom about resilience, a concept that is frequently misunderstood, even in the scientific literature. The concept of dosage can transform our ideas about strengths and what we need to overcome trauma, just as it has revolutionized insights into the true burden of trauma too. Resilience refers to all the things we do—and all the resources we get from others—that help us overcome trauma. These individual, family, and community strengths can also be thought of in terms of dosage, countering dosages of trauma and ameliorating harm.

  Dr. Sherry Hamby, Ph.D., is a Distinguished Research Professor of Psychology at the University of the South and Director of the Life Paths Research Center.  She is also Founder and Co-chair of ResilienceCon. Dr. Hamby is an internationally recognized authority on victimization and trauma who is best known for her work in poly-victimization, resilience, and violence measurement. A clinical psychologist by training, Dr. Hamby has worked for more than 25 years on the problem of violence, including front-line crisis intervention and treatment, involvement in grassroots organizations, and research leading to the publication of more than 200 articles and books. 

   

   

 • 10.00-10.30

  Pause

 • 10.30-11.15

  Risikofaktorer forbundet med å være utsatt for vold i flere parforhold

  ROM: Sonia Henie-salen

  Er det noen kvinner som har en ekstra sårbarhet for å havne i flere voldelige parforhold? Denne norske kvantitative studien avdekker samspill mellom tidligere ukjente risikofaktorer.

  Elisabeth Christie Ørke er PhD, psykologspesialist og kognitiv veileder. Hun har jobbet i 30 år med psykisk helse hos voksne. Hun har vært opptatt av partnervoldsutsatte både med behandling, utvikling av gruppe- og kurstilbud, og eget forskningsarbeid.    

 • 11.15-12.00

  Sexuellt våld i behandlingsrummet - ett våld som försvinner?

  ROM: Sonia Henie-salen

  I Sverige har var tionde kvinna utsatts för allvarligt sexuellt våld efter sin 18-årsdag, den vanligaste förövaren är en partner eller före detta partner. Vi vet att det sexuella våldet riskerar att orsaka särskilt allvarliga konsekvenser för de som utsatts, i form av till exempel PTSD. Samtidigt tycks sexuellt våld vara särskilt svårt både för klienter och behandlare att närma sig i samtal.

  Vad händer med vår förståelse av våld i nära relationer när det sexuella våldet tas in i det terapeutiska arbetet, vad sker i relationen och vad väcker det i oss som behandlare? Vad är det som gör att det sexuella våldet som våldsform mer sällan lyfts i behandlingsrummet, i handledningsrummet och i forskning och litteratur om våld i nära relation? Föreläsningen syftar till reflektion och till att medvetandegöra hur det sexuella våldets dynamik påverkar våra behandlingsprocesser.

  Josefin Grände, fil mag & leg psykoterapeut har arbetat med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och sexuellt våld i 25 år. Hon arbetar kliniskt på privat psykoterapimottagning med ungdomar och vuxna som har utsatts för våld och trauma, och handleder behandlare  som arbetar med våldsutsatta barn och vuxna samt våldsutövare.

 • 12.00-13.00

  Lunsj

 • 13.00-14.00

  Workshops

  Workshop-program

 • 14.00-14.30

  Pause

 • 14.30-15.00

  Hva har jeg lært av å jobbe med klienter som utøver vold?

  ROM: Sonia Henie-salen

  Karsten Ekren er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og arbeider i ATV. Han har i 15 år jobbet med klienter som bruker vold i familien. I denne miniforelesningen oppsummerer han hva han har lært og avslører hemmelighetene bak det som har gjort han til en middels god voldsbehandler.

 • 15.00-15.55

  Four Things you Should Know about Treating Anger: Lessons from Emotion Focused Research

  ROM: Sonia Henie-salen

  This talk explores some of the puzzles related to treating people with problematic anger. Exploring the big picture from an emotion-focused perspective, theory and selected research findings are used to identify key treatment concerns. Poor emotional awareness, the relationship between shame and anger, and difficulties in healthy assertion are each discussed with implications for case formulation.

  Dr. Antonio Pascual-Leone is a clinician psychologist and full professor at the University of Windsor (Canada). He is also an honorary research professor at the University of Lausanne (Switzerland). His research is recognized by several career awards from international societies. He has co-authored two editions of Emotion Focused Therapy for Complex Trauma (APA) and is writing a trans-theoretical book on Working with Emotion (APA).

   

 • 15.55-16.00

  Ha det bra og velkommen tilbake i 2024!

Workshops

Workshops (ingen påmelding, men fungerer etter "første mann til mølla"-prinsippet). 

Konferansedag 2
Torsdag 17. november, kl. 13.00-14.00
8 parallelle workshops 

1. Deeper than Anger: How to Work with Vulnerable Emotion
    ROM: Olympia (2. etasje)

This mini workshop will explore productive emotional processing in psychotherapy in general. Clients who easily resort to anger and aggression, often suffer deeper and more vulnerable emotions such as shame, hurt, sadness, and fear. Video examples will be used to focus on moment-by-moment strategies for facilitating emotional awareness, working through self-interruption, and the enactment of productive sequences of emotion. 

Dr. Antonio Pascual-Leone is a clinician psychologist and full professor at the University of Windsor (Canada). He is also an honorary research professor at the University of Lausanne (Switzerland). His research is recognized by several career awards from international societies. He has co-authored two editions of Emotion Focused Therapy for Complex Trauma (APA) and is writing a trans-theoretical book on Working with Emotion (APA).

2. Att arbeta med utsatthet för sexuellt våld i parrelation; verktyg för samtal och bearbetning
    ROM: Munch 2 (1. etasje)

Sexuellt våld i parrelation ligger ofta inflätat tillsammans med andra former av våld i relationen. Det hänger ihop med andra våldsformer, men har också egna uttryck, mönster och konsekvenser för den som utsätts. Workshopen syftar till att ge verktyg att särskilt lyfta och synliggöra det sexuella våldet i samtalsbehandling med utsatta.  Genom kliniska exempel, övningar och förslag på interventioner ges kunskap om hur vi kan arbeta med det sexuella våldet, både separat och som en del i en sammanhängande våldsberättelse, för att ge utsatta möjlighet till ord, läkning och upprättelse.

Josefin Grände, fil mag & leg psykoterapeut har arbetat med mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och sexuellt våld i 25 år. Hon arbetar kliniskt på privat psykoterapimottagning med ungdomar och vuxna som har utsatts för våld och trauma, och handleder behandlare  som arbetar med våldsutsatta barn och vuxna samt våldsutövare.

3. Plikt til å avverge vold og overgrep
    ROM: Rom 301 (3. etasje)

Som behandler kan man få informasjon om at en person sannsynligvis vil begå eller vil bli utsatt for vold eller overgrep. Den som gir informasjonen kan ha forventninger om at behandler, bundet av taushetsplikten, ikke deler informasjonen med andre. Behandler må da navigere mellom å være taus eller å tale. Det kan være noen forskjeller i lover om taushetsplikt og avvergingsplikt i de nordiske landene. Felles for behandlere, er at det kan være utfordrende å vite når og hvordan å avverge og samtidig bevare tilliten i behandlingsrelasjonen.

I workshopen vil vi gi en presentasjon av plikten til å avverge alvorlige forbrytelser som vold og overgrep. Gjennom eksempler vil vi sammen med deltakerne drøfte når plikten kan inntre og mulige handlingsalternativer.

Gry Stordahl, Bachelor i kultur- og samfunnsfag og 3-årig videreutdanning i flerkulturell kompetanse. Har arbeidet med tema vold og overgrep siden 2008. Har siden 2016 jobbet i Nasjonalt Kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) med dinutvei.no – nasjonal veiviser ved vold og overgrep og plikt.no, en nettressurs om avvergingsplikten.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, (NKVTS), utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Formålet er å bidra til å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som vold og traumatisk stress kan medføre.

Reidun Hobbesland er ansatt i Trondheim kommune, Enhet for psykisk helse og rus. Hun arbeider med sinnemestring for menn og kvinner i alderen 18 og oppover, og med "TryggEst" - vern av risikoutsatte sårbare voksne der mandatet er risikovurdering i konkrete saker men også råd/veiledning av ansatte eller privatpersoner opp mot voldsrisiko og avvergeplikt. 

I tillegg er hun med i et prosjekt som tidligere het "Høyrisokoprosjektet" - nå: Tverretatlig samarbeidsteam som består av Politi, St.Olavs Hospital avd. Brøset og Trondheim kommune. Mandatet til prosjektet er rask intervensjon der politiets risikovurdering er "høy" sannsynlighet for ny alvorlig vold eller drap, der Hobbeslands fokus er voldsutøver. 

4. Vägen till ett framgångsrikt arbete med Våld i nära relationer inom Socialtjänsten – Då, nu och framåt.
    ROM: Fjord view (33. etasje)

En workshop som beskriver vår process med att samla målgrupperna; våldsutsatta, våldsutövare och barn under ett och samma tak. Vi beskriver vilka framgångsfaktorer vi ser, vilka utmaningar vi ställts inför och vilka utmaningar vi ser framåt. Vidare beskriver vi vårt förhållningssätt så att vi ska orka med att arbeta med våld över tid, hur vi arbetat fram en struktur för att ta hand om oss själva och varandra. Vi har haft Per Isdal och hans bok ”Medkänslans pris” som grund i det arbetet, där vi särskilt tagit fasta på kunskaper kring sekundärtraumatisering och hur våld påverkar oss i vårt professionella arbete. Vi kommer beskriva hur vi inom kommunal regi har hittat en fungerande form att möta personer som upplevt trauma utifrån våld i nära relationer. Detta trots att vi inom vår kommun (likt andra kommuner i Sverige) inte ges vidareutbildning i psykoterapi men med hjälp av handledning och särskild utbildningshandledning kunnat hittat rätt i det arbetet.

Henrika Lundberg er socionom sedan 1992, har arbetat behandlande/stödjande i kommunal verksamhet, Marte meo-terapeut. Sedan 2003 enhetschef för den Förebyggande verksamheten (ca 35 medarbetare) inom IFO där Familjefridsmottagningen ingår.

Petra Pettersson er behandlingspedagog sedan 2005. Har tidligare arbetat med barn och ungdomar under hela yrkesverksamma livet, inom skola och socialtjänst. Är en av kommunens två nätverksledare och gillar att arbeta med ett systemiskt perspektiv.

Jenny Rosén er socionom och kurator. 

5. The VIGOR: A Strengths-Based Safety Planning Tool
    ROM: Kunst (2. etasje)

Safety planning for domestic violence has changed little in decades and still relies heavily on one-size-fits-all checklists. This webinar will introduce the VIGOR, a holistic, family-centered approach to safety planning with victims of domestic violence.  Informed by a large evidence base on strengths-based approaches, the VIGOR is designed to be flexible and to focus on women's priorities.  It encourages victims and advocates to think about other issues aside from violence, including concerns about children, financial issues, community issues, and other factors.  Data from two studies using the VIGOR will be presented and copies of the tool will be provided to all participants.  The VIGOR can be downloaded for free at http://thevigor.org.

Sherry Hamby, Ph.D., is a Distinguished Research Professor of Psychology at the University of the South and Director of the Life Paths Research Center.  She is also Founder and Co-chair of ResilienceCon. Dr. Hamby is an internationally recognized authority on victimization and trauma who is best known for her work in poly-victimization, resilience, and violence measurement. A clinical psychologist by training, Dr. Hamby has worked for more than 25 years on the problem of violence, including front-line crisis intervention and treatment, involvement in grassroots organizations, and research leading to the publication of more than 200 articles and books. 

6. Ambulant rådgivning til voldsudsatte kvinder
    ROM: City view (33. etasje)

"Sig det til nogen" er et ambulant rådgivningstilbud til voldsudsatte kvinder. Udover individuel rådgivning er der mulighed for gruppeforløb, psykologforløb og forløb for pårørende til de voldsudsatte kvinder. Målgruppen er voldsudsatte kvinder der ikke kan se sig selv bo på et krisecenter.

På workshoppen vil vi fortælle om de gode resultater for "Sig det til nogen", herunder baggrunden for indsatsen,målgruppen, visitation, evalueringsresultaterne, og hvilke metoder og tematikker, vi arbejder med. Undervejs vil vi undersøge, hvad voldsfaglighed egentlig er, og hvordan "Sig det til nogen" adskiller sig fra fx krisecenterarbejdet. I tillæg vil vi reflektere over egen praksis og dele ud af, hvilke fejl vi har begået i rådgivningen og psykologarbejdet med de voldsudsatte kvinder og vil dermed forsøge at besvare spørgsmålet: hvornår lykkedes en rådgivning eller et psykologforløb og hvorfor? 

Cecilie Fabricius, Psykolog
Pia Vestergaard Sommer, Rådgiver
Begge ansat på Ringsted Krisecenter, Sig det til nogen, Ringsted.

7. Fathers who have used violence in their families – Tools to promote change
    ROM: Film (2. etasje)

Promoting child safety and well-being requires that we help fathers improve their recognition of children’s needs, work more respectfully with children’s mothers, and better regulate their own emotions. In this clinically focused session, we will explore tools and resources from the Caring Dads: Helping Fathers Value their Children program that can be used to help reach these goals.

Prof. Katreena Scott is a Psychologist, Professor and Academic Director of the Centre for Research and Education on Violence Against Women and Children at Western University. Dr. Scott leads an applied research program aimed at ending violence in family relationships, with specific expertise on addressing violence perpetration in men. She is internationally known for her research on empirically and ethically sound policies and practices for intervening with men who have used violence against their partners and/or children. The Caring Dads program that she developed (www.caringdads.org) is currently running in many sites across Canada, the US, UK and Australia. Dr. Scott holds the Tier I Canada Research Chair in Ending Child Abuse and Domestic Violence.

8. Emosjonsfokusert foreldreveiledning for foreldre som har skremt sine barn
    ROM: Munch 1 (1. etasje)

«En lettelse å lære dette. Du sparker foten i den samme steinen hver eneste dag og plutselig klarer du å unngå den. Jeg har blitt mindre maktesløs overfor mine egne følelser og handlinger» (sitat fra kursdeltaker).

ATV Bergen har holdt kurs i emosjonsfokusert foreldreveiledning (EFST) hvor målgruppen var foreldre som har skremt sine barn. Det finnes mye kunnskap om EFST som metode og intervensjon, men lite om hvordan denne metoden kan brukes i arbeid med den målgruppen som ATV er i kontakt med. Her vil EFST som metode bli beskrevet og erfaringene fra arbeidet med foreldrene bli belyst   

Nina Elisabeth Antonsen er psykologspesialist og har jobbet som leder for ATV Bergen siden oppstarten av kontoret i 2013. Hun er spesielt opptatt av å utvikle feltets kompetanse på familiearbeid, der det har vært vold. Hun er godkjent EFT-terapeut og EFT-veileder.

Ingjerd Katrine Sørheim er psykologspesialist og har jobbet i ATV de siste fem årene, med utøvere og utsatte for vold, i gruppe og individuelt. De siste årene har hun vært spesielt opptatt av å forebygge psykisk uhelse blant voldsutsatte studenter, gjennom kurset «Bryt voldsarven Ung». Hun holder også kurs i ivaretagelse av hjelperen og metoden Leirbål.

Thomas Litleré er spesialist i klinisk psykologi for barn og unge, og har lang erfaring fra arbeid med denne målgruppen etter å ha jobbet flere år i Bufetat og BUP. Han har arbeidet i ATV i fire år og er særlig opptatt av hvordan familien som helhet blir skadelidende når det skjer vold.