Avdekking av vold. Hvordan spørre om og snakke om vold.

Aktiviteten er ferdig og det er ikke mulig å melde seg på lenger.